Regulamin współpracy

1. Zakup usług jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Płatności za pakiety treningowe realizowane są z góry – w gotówce lub przelewem.

3. Termin usługi jest ustalany wspólnie przez Klienta i Trenera.

4. Czas trwania treningu to 60 minut.

5. W przypadku braku możliwości pojawienia się na treningu należy odwołać go telefonicznie pod numerem telefonu +48 533 400 449 do godziny 21:00 dnia poprzedzającego dzień treningowy.

6. W przypadku nie pojawienia się Klienta na wizycie bez jej wcześniejszego odwołania lub odwołania na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, Klient zostaje obciążony kosztem wizyty.

7. W przypadku odwołania treningu przez Klienta w tym samym dniu – Trening zostaje uznany za wykonany

8. W przypadku odwołania treningu przez Trenera w tym samym dniu, jego realizacja musi odbyć się w innym terminie

9. W przypadku spóźnienia klienta na usługę – czas usługi ulega skróceniu o czas spóźnienia. W przypadku spóźnienia trenera – czas usługi ulega wydłużeniu o czas spóźnienia.

10. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treningów zgodnie z terminowością pakietów tj. jeden miesiąc.

11. W przypadku rezygnacji ze współpracy, treningi które zostały wykonane z istniejącego pakietu liczone są w cenie 150zł za jeden. Pozostała kwota zostaje zwrócona Klientowi.

12. Klient zobowiązuje się poinformować Trenera o swoim aktualnym stanie zdrowia i możliwych sytuacjach, które mogą wpłynąć na przebieg treningu.

Regulamin w formie PDF do pobrania tutaj.